Wypoczynek śródroczny:

Wypoczynek wakacyjny/feryjny: