Jeśli uważacie, że epoka domów wczasów dziecięcych już minęła, grubo się mylicie. Właśnie teraz gdy w Europie rośnie w społeczeństwie odsetek dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi DWDz stanowią doskonałe narzędzie, aby pomóc Twojemu dziecku.
Nie wyleczymy szkraba, ale poprzez całodzienne zajęcia z elementami terapii, możemy poprawić jego stan psychofizyczny.

Turnus skierowany jest do dzieci z klas 4-6 ze stwierdzoną niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją motoryczną i hipotonią mięśniową.1. W ramach turnusu oferujemy:

– całodobową opiekę pedagogiczną,

– pomoc w realizacji zadań dydaktycznych przesłanych ze szkoły macierzystej,

– opiekę medyczną,

– warunki bytowe sprzyjające poprawie zdrowia i regeneracji sił,

– 5 posiłków dziennie,

– zajęcia w kontakcie z przyrodą w malowniczej Dolinie Wielkiej Puszczy,

– warsztaty edukacyjne z elementami: Integracji Sensorycznej, socjoterapii, muzykoterapii, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych.


2. Czas trwania turnusu 14 dni od 30 czerwca do 13 lipca 2024 roku.

3. Cena: 780 zł
4. Informacje: dwd.porabka@interia.pl       338 106 004 lub 663 787 863

Organ prowadzący: Rada Powiatu w Bielsku-Białej

Nadzór merytoryczny: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach