KUFEREK ROZMAITOŚCI

  • WARSZTATY-

Organizujemy dzieciom warsztaty plastyczne i zapewniamy, że sprawią uczestnikom mnóstwo przyjemności i satysfakcji wynikającej z samego procesu tworzenia, odkrywania nowych zdolności jak i własnoręcznie wykonanego dzieła.

Uczestnicy wykonują prace samodzielnie w wybranej technice.

Cena warsztatów jest uzależniona od rodzaju techniki plastycznej a obejmuje ona koszt materiałów niezbędnych do wykonania pracy.

Wykonane prace uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą do domu jako pamiątkę z „zielonej szkoły”