GRA O PIETRUSZKĘ

Wiek graczy: 5+ /załącznik nr 1/, 9+ /załącznik nr 2/
Liczba graczy: 2 lub więcej
Cel gry: zdobycie mety w jak najszybszym czasie

 1. Wydrukować kody QR /załącznik nr 1 lub 2/. Można użyć grubszej kartki.

Lepiej wydrukować kilka kopii kodów jeśli plansza ma dużo pól lub jest kilku graczy.

 • Porozcinać kody na kartoniki.
 • Ukryć kody w mieszkaniu w różnych miejscach.

Kody ukrywa opiekun, który nie bierze udziału w grze.

 • Przygotować co najmniej jeden telefon /lepiej kilka/ z aplikacją QR Scanner.

Aplikację można ściągnąć za darmo ze Sklepu Play.

 • Przed rozpoczęciem gry należy zrobić próbę zeskanowania kodu i odczytania info.
 • Można określić czas gry, wtedy wygrywa osoba która dotrze najdalej na planszy.
 • Przygotować pionki w różnych kolorach dla każdego gracza.
 • Dowolną planszę do gry /START, META/ rozłożyć na stole tak, aby wszyscy gracze mieli do niej łatwy dostęp. Dla młodszych dzieci plansza z mniejszą ilością pól.
 • Zachować bezpieczeństwo podczas szukania i biegania po mieszkaniu.
 • Przestrzegać zasady fair play.
 • Posprzątać bałagan po zakończeniu gry.
 • Wręczyć „pietruszkę” zwycięzcy.

Przygotowanie do gry – wersja I z opiekunem /5+; 9+/:

 1. Wydrukować kody QR /załącznik nr 1 lub 2/. Można użyć grubszej kartki.
  Lepiej wydrukować kilka kopii kodów jeśli plansza ma dużo pól lub jest kilku graczy.
 2. Porozcinać kody na kartoniki.
 3. Ukryć kody w mieszkaniu w różnych miejscach.
  Kody ukrywa opiekun, który nie bierze udziału w grze.
 4. Przygotować co najmniej jeden telefon /lepiej kilka/ z aplikacją QR Scanner.
  Aplikację można ściągnąć za darmo ze Sklepu Play.
 5. Przed rozpoczęciem gry należy zrobić próbę zeskanowania kodu i odczytania info.
 6. Można określić czas gry, wtedy wygrywa osoba która dotrze najdalej na planszy.
 7. Przygotować pionki w różnych kolorach dla każdego gracza.
 8. Dowolną planszę do gry /START, META/ rozłożyć na stole tak, aby wszyscy gracze mieli do niej łatwy dostęp. Dla młodszych dzieci plansza z mniejszą ilością pól.
 9. Zachować bezpieczeństwo podczas szukania i biegania po mieszkaniu.
 10. Przestrzegać zasady fair play.
 11. Posprzątać bałagan po zakończeniu gry.
 12. Wręczyć „pietruszkę” zwycięzcy.

Reguły gry – wersja I z opiekunem /5+; 9+/:

 1. Każdy grający wybiera sobie jeden pionek i zapamiętuje jego kolor.
 2. Zamiast kostek do gry używamy kodów QR.
 3. Kody są ukryte w różnych miejscach przez opiekuna.
 4. Rozgrywkę rozpoczynamy rozbiegając się po mieszkaniu.
 5. Szukamy kodu QR /za każdym razem tylko jednego/.
 6. Wracamy do planszy z kodem, który kładziemy obok planszy.
 7. Skanujemy kod telefonem /QR Scanner/.
 8. Odczytujemy wiadomość.
 9. Przesuwamy swój pionek zgodnie z informacją zawartą w kodzie.
 10. Szukamy następnego kodu i postępujemy jak wyżej.
 11. Wygrywa gracz, który:
  a. pierwszy przekroczy metę;
  b. w określonym czasie gry dotrze najdalej.
 12. Możliwe są wszelkie modyfikacje zasad gry przed jej rozpoczęciem.
  Można określić czas gry.

Przygotowanie do gry – wersja II bez opiekuna /9+/:

 1. Wydrukować kody QR /załącznik nr 2/. Można użyć grubszej kartki.
  Lepiej wydrukować kilka kopii kodów jeśli plansza ma dużo pól lub jest kilku graczy.
 2. Porozcinać kody na kartoniki.
 3. Ukryć kody w mieszkaniu:
  a. kody ukrywa każdy z graczy w innym pomieszczeniu;
  b. każdy gracz otrzymuje taki sam zestaw kodów;
  c. każdy gracz szuka kodów ukrytych przez innego gracza.
 4. Przygotować co najmniej jeden telefon z aplikacją QR Scanner.
  Aplikację można ściągnąć za darmo ze Sklepu Play.
 5. Przed rozpoczęciem gry należy zrobić próbę zeskanowania kodu i odczytania info.
 6. Określić czas szukania kodów przed rozpoczęciem gry.
 7. Przygotować pionki w różnych kolorach dla każdego gracza.
 8. Dowolną planszę do gry rozłożyć na stole /START, META/.
 9. Zachować bezpieczeństwo podczas szukania i biegania po mieszkaniu.
 10. Przestrzegać zasady fair play.
 11. Posprzątać bałagan po zakończeniu gry.
 12. Wręczyć „pietruszkę” zwycięzcy.

Reguły gry – wersja II bez opiekuna /9+/:

 1. Każdy grający wybiera sobie jeden pionek i zapamiętuje jego kolor.
 2. Zamiast kostek do gry używamy kodów QR.
 3. Kody są ukryte w różnych pomieszczeniach przez każdego gracza.
 4. Gracze wspólnie określają czas szukania kodów.
 5. Grę rozpoczynamy biegnąc do pomieszczeń, w których kody ukrywał inny gracz.
 6. Na hasło „start” gracze szukają jak najwięcej kodów.
 7. Po upływie ustalonego czasu gracze przynoszą tyle kodów, ile znaleźli i kładą je przy planszy obok swojego pionka.
 8. Każdy gracz po kolei skanuje telefonem po jednym kodzie, odczytuje informację
  i porusza pionkiem zgodnie z zakodowaną instrukcją.
 9. Gdy każdy gracz wykona swój ruch, sytuacja się powtarza.
 10. Gra kończy się w momencie, gdy:
  a. jeden z graczy przekroczy metę;
  b. każdy z graczy wykorzysta wszystkie swoje kody.
 11. Wygrywa gracz, który:
  a. pierwszy dotrze do mety;
  b. po wykorzystaniu wszystkich swoich kodów dotrze najdalej.
 12. Możliwe są wszelkie modyfikacje zasad gry przed jej rozpoczęciem.